1988. jednostavnim eksperimentisanjima u domenu mamaca počinje stvaranje nečega što danas znate kao Meleg baits. Proizvodnja svih vrsta šaranskih mamaca, od bojla, peleta, dipova do širokog asortimana komponenti i atraktora za pravljenje bojla. Preko 30g iskustva u proizvodima Meleg baits