AS feeder hranilice za početno hranjenje su napravljene od perforirane čelične mreže, na obodima ojačane čeličnom žicom. Otežanje je fiksirano na poledjini hranilice i varira od 5 do 25g. Hranilice su plastificirane sa finim slojem sjajno crne farbe. Ove hranilice imaju primenu u momentima kada treba plasirati na hranilište veću količinu hrane.Veličina mreže: 35mm x 61mm

Otežanja: 0gr, 5gr,10gr,15gr,20gr,25gr